خوانش روشمند کتاب کافی

خوانش روشمند کتاب کافی

سلسله جلسات خوانش روشمند اصول کافی

استاد: دکتر محمدحسین منتظری

زمان: جمعه‌ها، از ساعت 18:30 تا 21

مکان: اصفهان،‌ بلوار ملت، کوچه زارعی 29، کوچه سحر

* این مطلب در حال تکمیل است.

ردیف عنوان فایل صوتی فایل تصویری
1 جلسه 1 (1396/09/16)
حجم: 31.9 مگابایت
2 جلسه 2 (1396/09/23)
حجم: 37.3 مگابایت
3 جلسه 3 (1396/09/30)
حجم: 42.6 مگابایت