معرفی روش امامت کلامی بر محور کتاب و سنت (روش علامه میرحامد حسین رحمه الله)

معرفی روش امامت کلامی بر محور کتاب و سنت (روش علامه میرحامد حسین رحمه الله)

درس: معرفی روش امامت کلامی بر محور کتاب و سنت (روش علامه میرحامد حسین رحمه الله)

مدرس: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی

زمان: سال 1397

مکان: بنیاد امامت

* این مطلب در حال تکمیل است.

ردیف عنوان  صوت توضیحات  متن
1 جلسه 1  دریافت
حجم: 26.7 مگابایت دریافت
2 جلسه 2 دریافت
حجم: 13.2 مگابایت دریافت
3 جلسه 3 دریافت
حجم: 14.4 مگابایت دریافت
کارگاه معناشناسی

کارگاه معناشناسی

درس: کارگاه «معناشناسی»

اساتید: دکتر محمد رکعی، دکتر شعبان نصرتی

مکان: دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده شیعه شناسی

زمان: زمستان 1396


ردیف عنوان دریافت توضیحات
1 جلسه اول دریافت
حجم: 35.4 مگابایت
2 جلسه دوم دریافت
حجم: 38.5 مگابایت
3 جلسه سوم دریافت
حجم: 32.6 مگابایت
4 جلسه چهارم
(بخش اول)
دریافت
حجم: 20 مگابایت
5 جلسه چهارم
(بخش دوم)
دریافت
حجم: 20.7 مگابایت