زبان تخصصی

زبان تخصصی

سلسله جلسات زبان تخصصی کلام

استاد: دکتر محمد جاودان

زمان: سال تحصیلی 1397 - 1398

مکان: دانشگاه ادیان و مذاهب)

دریافت متن درسی (حجم: 4.89 مگابایت)

ردیف عنوان دریافت فایل
1 جلسه 1 دریافت
حجم: 25 مگابایت
2 جلسه 2 دریافت
حجم: 24.1 مگابایت
3 جلسه 3 دریافت
حجم: 25 مگابایت
4 جلسه 4 دریافت
حجم: 33.4 مگابایت
5 جلسه 5 دریافت
حجم: 28.8 مگابایت
6 جلسه 6 دریافت
حجم: 31.5 مگابایت