اسما و صفات خداوند

اسما و صفات خداوند

دانشنامه امام علی، مدخل اسما و صفات

نویسنده: دکتر محمدتقی سبحانی

حجم: 62.6 مگابایت