برگزاری نشست جهم بن صفوان و نفی صفات الهی

نشست‌های فلسفی کلامی - گروه آموزشی فلسفه و کلام مرکز تخصصی آخوند خراسانی

موضوع: جهم بن صفوان و نفی صفات الهی

سخنران: آقای داود درویش نیا

زمان: دوشنبه 13 آذر ساعت 18 تا 20

مکان: مشهد، خ شهید رجایی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، طبقه دوم، اتاق جلسات

«شرکت برای تمام علاقه‌مندان آزاد است»

کلمات کليدی