برگزاری سلسله نشستهای محاضرات فی الامامه و دفع شبهات المعارضین

نشست علمی سلسله نشستهای محاضرات فی الامامه و دفع شبهات المعارضین برگزار می شود.

سخنران: آیت الله سید علی میلانی

زمان: چهارشنبه شب ها ساعت 19

مکان: قم، صفاییه 34، فرعی اول سمت راست، پلاک 33

سخنرانی به زبان عربی می باشد.

کلمات کليدی