برگزاری کلاس جهان شناسی کلامی

برگزاری کلاس جهان شناسی کلامی

مدرس: دکتر محمدحسن قدردان قراملکی

زمان: دوشنبه ها ساعت 16 (شروع از 13 آذر)

مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، اولین فرهی سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، سالن همایش

* علاقه مندان برای ثبت نام و حضور در کلاس ها، مشخصات (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، عنوان درس) را به سامانه پیامکی 30007227007705 ارسال نمایند.

* حضور برای عموم (برادران و خواهران) آزاد است.

کلمات کليدی