برگزاری یازدهمین مجمع عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه

یازدهمین مجمع عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه برگزار می شود.

سخنران: آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی، دکتر رضا برنجکار

زمان: چهارشنبه 29 آذر ماه 96  ساعت 18 

مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، اولین فرهی سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، سالن همایش

کلمات کليدی