برگزاری سلسله نشستهای اعتقادی فاعلیت خداوند متعال

بیستمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی مباحث اعتقادی فاعلیت خداوند متعال؛ تبیین آموزه وحیانی (خلقت) برگزار می شود.

سخنرانان: آیت الله سید جعفر سیدان و حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی سبحانی

 زمان: چهارشنبه ششم دی ماه 1396، ساعت 19

مکان: مشهد، خیابان آخوند خراسانی، کتابخانه عمومی قلم

کلمات کليدی