برگزاری نشست تهافتات علم الکلام الجدید؛ نحو تأصیل کلامی

نشست علمی تهافتات علم الکلام الجدید ؛ نحو تأصیل کلامی برگزار می شود.

سخنران: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی سبحانی

دبیر علمی : شیخ شفیق جرادی

 زمان: دوشنبه چهارم دی ماه ۱۳۹۶، ساعت  18

مکان: قم، انسجام  ، کوچه 6، فرعی دوم ، سمت چپ ، پلاک 16، ساختمان معارف حکیمیه

 سخنرانی به زبان عربی می باشد.


کلمات کليدی