برگزای نشست رابطه فلسفه و کلام؛ ضرورت‌ها و نقدها

نشست رابطه فلسفه و کلام؛ ضرورت‌ها و نقدها برگزار می‌شود.

ارائه دهنده: دکتر ابراهیم علی‌پور

ناقدان: حجج اسلام عسکری امیری سلیمانی، قدردان قراملکی

دبیر علمی: حجت الاسلام و المسلیمین اقوام کرباسی

زمان: دوشنبه 20 آذر، ساعت 9:30 تا 12

مکان: بلوار امین، میدان ارتش (ایران مرینوس)، انتهای کوچه یک الغدیر، مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری


کلمات کليدی