قرآن، باطن گرایی و غلو: تأملی در شکل گیری «تفسیر باطن» در تاریخ متقدم شیعه

قرآن، باطن گرایی و غلو: تأملی در شکل گیری «تفسیر باطن» در تاریخ متقدم شیعه

سخنران: دکتر سیدمحمدهادی گرامی

تاریخ: یکشنبه 2 دی 97

برگزارکننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی



دریافت
حجم: 45.1 مگابایت