کلام شیعی و گفتمان معتزلی

ملاحظاتی در باب مسئلۀ تأثیرپذیری کلام امامیّه از کلام معتزله

نویسنده: دکتر حمید عطایی‌نظری

دریافت
حجم: 960 کیلوبایت

مشاهده‌ی متن