توحید در قرآن و حدیث

درس: «توحید در قرآن و حدیث» رشته ی علوم حدیث - گرایش کلام

مدرس: حجة الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی سبحانی

مکان: مؤسسه علامه مجلسی - اصفهان

زمان: نیم سال اول 96-1395

ردیف عنوان دریافت توضیحات
1 -
2 جلسه اول دریافت حجم: 33.9 مگابایت
3 جلسه دوم دریافت
حجم: 21.6 مگابایت
4 جلسه سوم دریافت
حجم: 31.5 مگابایت
5 جلسه چهارم دریافت
حجم: 30 مگابایت
6 جلسه پنجم دریافت
حجم: 34.5 مگابایت
7 جلسه ششم دریافت
حجم: 24.6 مگابایت
8 جلسه هفتم دریافت
حجم: 29.8 مگابایت
9 جلسه هشتم دریافت
حجم: 25.9 مگابایت
10 جلسه نهم دریافت
حجم: 31.7 مگابایت
11 جلسه دهم دریافت
حجم: 29.2 مگابایت
12 جلسه یازدهم دریافت
حجم: 28.1 مگابایت
13 جلسه دوازدهم دریافت
حجم: 16 مگابایت