دکتر سید حسن هاشمی

متولد 1349


▫️تحصیلات حوزوی:


- شرکت در درس خارج فقه آیه الله تبریزی (ره)، درس خارج اصول وحید خراسانی (دام عزه)

- درس تفسیر آیه الله جوادی آملی (دام عزه) و دروس علوم قرآنی آیه الله معرفت (ره)

- سطح سه علوم قرآنی و تفسیر با موضوع پایان نامه «عوامل اضطراب و آرامش روانی از دیدگاه قرآن»


▫️تحصیلات دانشگاهی:


- کارشناسی ادبیات عرب از دانشگاه اصفهان

- دکتری شیعه شناسی گرایش کلام با موضوع پایان نامه «بررسی تحلیلی مبانی قرآن گرایان شیعه در نقد حدیث»


▫️سوابق اجرایی:


- مدیریت گروه قرآن و حدیث مرکز ملی پاسخگویی

- مدیریت گروه پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی


▫️سوابق پژوهشی – آموزشی:


- تدوین و تألیف کتاب در دو حوزه تفسیر و کلام اسلامی با عناوین زیر:

•این گونه بپرسیم

•قالب‌های عرضه تفسیر

•بر کرانه آرامش

•پرسش‌های برگزیده


تدریس:

• کارگاه‌های جریان شناسی شبهات دینی، آسیب شناسی پاسخگویی به سؤالات دینی، روش شناسی پاسخگویی و مناظرات دینی، تاکتیک‌های طراحان شبهات