مبانی نظری سلفیه از ابن تیمیه تا سلفیه معاصر

سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه

نشست دوم: مبانی نظری سلفیه از ابن تیمیه تا سلفیه معاصر

دکتر سید مهدی علی‌زاده موسوی

دریافت صوت
حجم: 31 مگابایت

خلاصه‌ای از مباحث ارائه شده:

1. در مورد سلفیه ادبیات جدی تحلیلی و انتقادی تولید نکرده ایم و آنچه تولید کرده ایم بسیار نحیف و اندک است.

2. تعریف کلی: سلفیه کسانی هستند که از طریق مراجعه به سنت و شیوه کهن (به طور خاص سه قرن نخستین اسلام) به دنبال احیای جامعه اسلامی هستند.

3. تقسیم بندی جریان های سلفی بر اساس تاریخ: 

 • سلفیه نقلیه : احمد بن حنبل 
 • سلفیه اعتقادیه : ابن تیمیه (قرن 7.) 
 • سلفیه سیاسی اعتقادی : وهابیت (محمد بن عبدالوهاب) 
 • سلفیه معاصر : بسیار متنوع

4.      تقسیم بندی بر اساس موضوع

 • سلفیه تکفیری
 • سلفیه جهادی
 • سلفیه تبلیغی
 • سلفیه تنویری
 • سلفیه تعلیمی

5.      بر اساس جغرافیا

 • سلفیه نجد 
 • سلفیه مصر 
 • سلفیه شبه قاره
 • سلفیه یمن

6.      مبانی سلفیه:

 • مبانی عام
  • نقل گرایی
  • ظاهر گرایی
  • حس گرایی
 • مبانی سنتی: وهابیت بر اساس مبانی برخاسته از سنت های دینی خود، در مسائل زیر آراء خاصی ارائه می کنند.
  • ایمان و کفر
  • توحید و شرک
  • سنت و بدعت
  • حیات برزخی
 • مبانی جدید: بر اساس تعالیم سید قطب و تقسیم جوامع به جاهلی و اسلامی، باید مراحلی را تا رسیدن به «امت اسلامی» و «جامعه آرمانی» طی کرد: جاهلیت، هجرت، جماعت، جهاد، توحش، تمکین و امت