دکتر محمد مسجدجامعی

متولد 1332 - فرزند آیت الله مصطفی مسجدجامعی، از علمای به نام تهران


▫️ تحصیلات حوزوی:

شرکت در دروس خارج فقه و اصول آیات عظام وحید خراسانی و مرحوم میرزا جواد آقا تبریزی در دهه 60


▫️تحصیلات دانشگاهی:

دکتری ژئوپولتیک از دانشگاه پیزای ایتالیا- 20011 م.


▫️سوابق علمی:

• عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

• مشاور عالی و مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب قم

سوابق اجرایی: 

• رییس مؤسسه مطالعات راهبردی اسلام معاصر

• سفیر پیشین ایران در واتیکان 

• سفیر پیشین ایران در مغرب

• مدیر کل هماهنگی های فرهنگی وزارت امور خارجه


▫️کتب و مقالات:

عمده‌ی آثار و پژوهش‌های وی در دو حوزه مطالعات جهان عرب و مسیحیت به رشته تحریر درآمده است. مهم‌ترین این آثار عبارتند از:

• ژئوپلتیک خلیج فارس عربستان و شیخ نشین‌ها، انتشارات اطلاعات، تهران 1395. پایان نامه دکتری نویسنده در دانشگاه پیزای ایتالیا که در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۱ تدوین شده است، 

• از شمال آفریقا تا واتیکان؛ خاطرات دوران سفارت محمد مسجدجامعی، اداره نشر وزارت امور خارجه، تهران 1394.

• نگرشی به مسائل کشورهای جهان؛ سوریه، لیبی و الجزایر، موسسه بین المللی کتاب، تهران 1367.

• مسیحیت معاصر؛ جریان ها، هدف ها

• مسیحیت؛ جریان ها، هدف ها

• اسلام، مسیحیت و تمدن نوین

• چپگرایی و راستگرایی اعراب و آینده آن

• وهابیت از آغاز تا کنون