برگزاری دومین نشست علمی نظریه چتری ارزش اخلاقی

دومین نشست علمی نظریه چتری ارزش اخلاقی برگزار می شود.

نظریه پرداز: دکتر هادی صادقی

داوران: دکتر محمد فتحعلی خانی، دکتر علی شیروانی

ناقدین: دکتر علیرضا آل بویه،دکتر محمد تقی سبحانی نیا

 زمان: شنبه دوازدهم اسفند ماه سال 96، ساعت 19:00

مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، فرعی سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، سالن همایش.

شرکت برای تمام علاقه‌مندان آزاد است.

کلمات کليدی