برگزاری نشست علمی قرینه گرایی در قرآن

نشست علمی قرینه گرایی در قرآن برگزار می شود.

سخنران: دکتر یوسف دانشور

ناقدان: دکتر رضا برنجکار، دکتر مجتبی مصباح

دبیر علمی: دکتر صفدر الهی راد

 زمان: سه شنبه بیست و چهارم بهمن ماه سال 96، ساعت 18:30

مکان: قم، موسسه امام خمینی، طبقه چهارم، سالن اندیشه.

کلمات کليدی