انگاره خودبسندگی طبیعت و قانون های آن

نشست علمی با موضوع انگاره خودبسندگی طبیعت و قانون های آن

سخنرانان: دکتر میثم توکلی بینا، علیرضا جلالی فر

جلسه اول:

دریافت صوت
حجم: 37.8 مگابایت
جلسه دوم:
(عنوان: فیزیک کوانتمی و ملاحظات توحیدی)
قسمت اول
 
دریافت صوت
حجم: 27.8 مگابایت
قسمت دوم
 
دریافت صوت
حجم: 27.7 مگابایت
متن ارائه: PDF