دکتر محمّدتقی سبحانی

دکتر محمّدتقی سبحانی

1. سوابق آموزشی


1 - 1. تحصیلات


الف) تحصیلات حوزوی

- ورود به حوزه علمیه قم در سال 1361.
- اتمام سطح حوزه در سال 1368.
- هفت‌ سال تحصیل در دروس خارج فقه و اصول و بهره‌مندی از اساتید بزرگواری همچون آیت‌الله حاج شیخ جواد تبریزی و آیت‌الله وحید خراسانی و نیز دو سال درس اصول آیت‌الله سید کاظم حائری؛

- نحصیل فلسفه مشاء (اشارات و تنبیهات) حدود 2 سال نزد حضرت آیت‌الله حسن‌زاده، سال 1374 و 1375؛
- تحصیل فلسفه حکمت متعالیه (اسفار اربعه) حدود 3 سال نزد حضرت آیت‌الله جوادی آملی، سال 1375ـ1377؛
- تحصیل فلسفه حکمت متعالیه (اسفار اربعه) حدود 2 سال نزد حضرت آیت‌الله مصباح یزدی، سال 1375ـ1377.

 

ب) تحصیلات دانشگاهی

- کارشناسی ارشد، رشته فلسفه دین، مؤسسه امام خمینی (ره)، 1373ـ1377؛

- کارشناسی ارشد، رشته فلسفه اسلامی، تربیت مدرس - دانشگاه قم، 1377؛

- دکتری، رشته فلسفه تطبیقی، تربیت مدرس، دانشگاه قم، 1386.

 

ج) مطالعات و تخصص‌های فردی

- فلسفه اسلامی؛
- فلسفه غرب، فلسفه معاصر به‌ویژه در اگزیستانسیالیسم و فلسفه تحلیلی؛
- عرفان اسلامی، تاریخ تصوف و مبانی عرفان ابن عربی؛
- فلسفه دین و کلام جدید، زبان دین، عقل و وحی، معرفت‌شناسی دینی و …؛
- کلام اسلامی، ایمان، اسماء و صفات الهی، امانت، معاد؛
- زبان دینی، پژوهشگر، 1376ـ1378؛
- عقلانیت دین، پژوهشگر، 1377ـ1379؛
- ایمان‌گروی و اگزیستانیسم و عرفان اسلامی، پژوهشگر، 1375ـ1378؛
- مبانی فلسفی سکولاریسم، پژوهشگر، 1379ـ1381؛
۱۰. غرب‌شناسی (نگرش فلسفی و فرهنگی)، پژوهشگر، 1381ـ1380.

 

1 - 2. تدریس


الف) عنوان دروس

1. ‎عرفان و تصوف در تاریخ و مبانی؛
2. فلسفه غرب؛

3. ادبیات عرب؛
4. فقه و اصول؛
5. کلام اسلامی؛
6. فلسفه اسلامی؛
7. تدریس فلسفه معاصر و متافیزیک غرب؛
8. فلسفه معاصر - قرون‌وسطی؛
9. عقاید امامیه؛
10. تاریخ کلام اسلامی و شیعی.

 

ب) محل تدریس

1. حوزه علمیه قم، 1364-1378؛
2. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1378-1381؛
3. دانشگاه مفید، 1378-1381؛
4. مجتمع آموزش عالی قم (وابسته به دانشگاه تهران)، 1377ـ1380؛
5. جامعه المصطفی العالمیه (ص)، 1385-1389؛
6. دانشگاه ادیان، 1388 ـ1391.

 

 

2. سوابق اجرایی


1. ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

2. معاونت فرهنگی موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث؛

3. مدیریت پژوهش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1373ـ1375؛
4. عضویت در گروه دین‌شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1373ـ1375؛
5. مدیریت مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما،1380؛
6. معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1380-1388؛
7. عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، از سال 1381 تاکنون؛
8. مسئول انجمن علمی کلام اسلامی، از سال 1389 تاکنون؛
9. مدیریت مرکز الحضاره (لبنان)، از سال 1389 تاکنون؛
10. مدیریت بنیاد فرهنگی امامت، مدیر، از سال 1388 تاکنون؛
11. مدیریت پژوهشکده کلام اهل‌بیت (ع)، دارالحدیث، از سال 1390 تاکنون.

12. رئیس قطب تعمیق ایمان دینی و مقابله با باورهای انحرافی دفتر تبلیغات اسلامی، از سال 1394 تا کنون.

13. مدیر عامل موسسه معارف اهل بیت، از سال 1387 تا کنون.

 

  

3. سوابق پژوهشی

 

1 - 3. مقالات

 

الف) مقالات علمی - پژوهشی

1. ایده «بلاکیف» در کشاکش دو خوانش وجودی و مفهومی، با همکاری: اکبر اقوام کرباسی، جاویدان خرد، پاییز و زمستان 1390، شماره 20. (دریافت مقاله)
2. بررسی جهت‌داری علوم تجربی از منظر برخی اندیشمندان معاصر؛ آیت‌الله جوادی آملی، دکتر سروش و حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین میرباقری، با همکاری: حسین سعدآبادی، روش‌شناسی علوم انسانی، زمستان 1392، شماره 77. (دریافت مقاله)

3. حجیت متشابک منابع معرفت در فهم و تبیین آموزه‌های اعتقادی، با همکاری: سید محمدمهدی افضلی، تحقیقات کلامی، پاییز 1392، شماره 2. (دریافت مقاله)
4. مدرسه کلامی اصفهان، با همکاری: محمدجعفر رضایی، تاریخ فلسفه، زمستان 1391، شماره 11. (دریافت مقاله)
5. مؤمن الطاق و روش کلامی او، با همکاری: اکبر قوام کرباسی، کلام اسلامی، بهار 1392، شماره 85. (دریافت مقاله)

 

ب) سایر مقالات

1. آراء و افکار (مصاحبه)، میقات الحج، پاییز 1381، شماره 18. (دریافت مقاله)

2. اجتهاد بر بنیان مصلحت‌اندیشی، آینه پژوهش، بهمن و اسفند 1374، شماره 36. (دریافت مقاله)
3. از تاریخ تا اندیشه (بازنگری تاریخ فکر شیعه؛ پیش‌نیازها)، خردنامه همشهری، مرداد و شهریور 1387، شماره 28. (دریافت مقاله)
4. انسان، سکولاریسم و حقوق زنان، کتاب نقد، زمستان 1382، شماره 29. (دریافت مقاله)
5. بازخوانی نسبت سکولاریسم و حکومت دینی ، نقد و نظر، پاییز و زمستان 1383، شماره 35 و 36. (دریافت مقاله)
6. بررسی کتاب مقدمه‌ای بر مبانی عرفان و تصوف، آینه پژوهش، آذر و دی 1373، شماره 28. (دریافت مقاله)
7. به‌سوی تمدن نوین اسلامی (مصاحبه)، سوره اندیشه، آبان و آذر 1385، شماره 29. (دریافت مقاله)
8. پلورالیسم دینی (مصاحبه گروهی)، کتاب نقد، بهار 1387، شماره 46. (دریافت مقاله)
9. پی‌ریزی تمدن اسلامی و همخوانی شریعت با شرایط زمان، آینه پژوهش، بهمن و اسفند 1374، شماره 36. (دریافت مقاله)
10. ترجمه نهایة الحکمة در ترازوی نقد، آینه پژوهش، خرداد و تیر 1372، شماره 19. (دریافت مقاله)
11. جایگاه مسعودی در تاریخ عقاید و ادیان، آینه پژوهش، مهر و آبان 1375، شماره 40. (دریافت مقاله)
12. حکومت اسلامی و ضرورت تدوین الگوهای جامع (با تطبیق بر حوزه زنان)، حکومت اسلامی، تابستان 1387، شماره 48. (دریافت مقاله)
13. حوزویان و نهضت نرم‌افزاری، حوزه اصفهان، زمستان 1382، شماره 12. (دریافت مقاله)
14. درآمدی بر جریان‌شناسی اندیشه اجتماعی دینی در ایران معاصر (1)، نقد و نظر، پاییز و زمستان 1385، شماره 43 و 44. (دریافت مقاله)
15. درآمدی بر جریان‌شناسی اندیشه اجتماعی دینی در ایران معاصر (2)، نقد و نظر، بهار و تابستان 1386، شماره 45 و 46. (دریافت مقاله)
16. ساختار تولید و توسعه علوم دینی (مصاحبه گروهی)، پژوهش و حوزه، زمستان 1381، شماره 12. (دریافت مقاله)
17. سکولاریسم به ما چه می‌گوید؟، رواق هنر و اندیشه، مرداد 1386، شماره 13. (دریافت مقاله)
18. شهیدین در کشاکش دو جریان کلامی مدرسه حله، نقد و نظر، زمستان 1388، شماره 56. (دریافت مقاله)
19. عقل‌گرایی (برنارد ویلیامز) (ترجمه)، نقد و نظر، بهار 1374، شماره 2. (دریافت مقاله)
20. عقل‌گرایی و نص‌گرایی در کلام اسلامی، نقد و نظر، تابستان و پاییز 1374، شماره 3 و 4. (دریافت مقاله)
21. العقل و النص فی الکلام الاسلامی قرائه الاشکالیه، ترجمه فرقد الجزائری، نصوص معاصره، شتاء 1426، العدد 5. (دریافت مقاله)

22. علم، عقل و عشق در مثنوی مولوی، نقد و نظر، پاییز و زمستان 1382، شماره 31 و 32. (دریافت مقاله)
23. فرجام تاریخ و انسان واپسین، موعود، 1381، شماره 36. (دریافت مقاله)
24. فروغ دین در فراق عقل، نقد و نظر، بهار 1375، شماره 6. (دریافت مقاله)
25. فلسفه سیاسی اسلام، امکان یا امتناع؟ (گفتگو)، پژوهش و حوزه، بهار و تابستان 1384، شماره 21 و 22. (دریافت مقاله)
26. قرآن و سرچشمه‌های تصوف از دیدگاه خاورشناسان معاصر، بینات، پاییز 1374، شماره 7. (دریافت مقاله)
27. کرسی نقد و نظریه‌پردازی: نسبت «عقل و وحی» از دیدگاه فلسفه و مکتب تفکیک، (نشست گروهی)، کتاب نقد، زمستان 1385، شماره 41. (دریافت مقاله)
28. کلام امامیه؛ ریشه‌ها و رویش‌ها، نقد و نظر، بهار 1391، شماره 65.
29. گامی دیگر در شناسایی و احیای کتاب سلیم بن قیس هلالی، آینه پژوهش، فروردین و اردیبهشت 1375، شماره 37. (دریافت مقاله)
30. گفتارها و نوشتارهایی برای هم‌اندیشی دوم رسانه تلویزیون و سکولاریسم، رواق هنر و اندیشه، اردیبهشت 1387، شماره 22. (دریافت مقاله)
31. ماهیت نهضت نرم‌افزاری و مواضع فراروی، بازتاب اندیشه، شهریور 1385، شماره 77.
32. مدخل إلی الفکر الاجتماعی الدینی المعاصر فی إیران (1)، نصوص معاصرة، شتاء و ربیع 1431، العدد 17 و 18. (دریافت مقاله)
33. مدخل إلی الفکر الاجتماعی الدینی المعاصر فی إیران (2)، نصوص معاصرة، صیف و خریف 1431، العدد 19 و 20. (دریافت مقاله)
34. مدخل إلی الفکر الاجتماعی الدینی المعاصر فی إیران (3)، نصوص معاصرة، شتاء 1432 - العدد 21. (دریافت مقاله)
35. مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبیین اصل امامت، امامت‌پژوهی، پاییز 1392، شماره 11.
36. مسئله‌ای به نام «قرائت رسمی»، پژوهش و حوزه، تابستان 1380، شماره 6. (دریافت مقاله)
37. مصقل صفا اثری جاوید در مناظرات بین الادیان، آینه پژوهش، مهر و آبان 1374، شماره 34. (دریافت مقاله)
38. معجزه و خرق عادت از دیدگاه معتزله، با همکاری: سید محمد عالمی، طلوع، پاییز 1389، شماره 33. (دریافت مقاله)
39. معرفی‌های اجمالی، نگارش گروهی، آینه پژوهش، آذر و دی 1373، شماره 28. (دریافت مقاله)
40. مقاله‌ها و گزارش‌ها: میزگرد نقد و بررسی دانش‌نامه جهان اسلام (1) (مصاحبه گروهی)، کتاب‌های اسلامی، تابستان 1382، شماره 13. (دریافت مقاله)

41. مقاله‌ها و گزارش‌ها: میزگرد نقد و بررسی دانش‌نامه جهان اسلام (2) (مصاحبه گروهی)، کتاب‌های اسلامی، پاییز 1382، شماره 14. (دریافت مقاله)

42. میراث اندیشه سیاسی مسلمانان، نقد و نظر، تابستان و پاییز 1375، شماره 7 و 8. (دریافت مقاله)

43. میراث کلامی شیعه در مرحله تأسیس، با همکاری: محمدجعفر رضایی، هفت آسمان، زمستان 1390، شماره 52. (دریافت مقاله)

44. نشست: نقد کتاب مکتب در فرآیند تکامل: جلسه اول (مصاحبه گروهی)، کتاب ماه دین، مرداد 1388، شماره 142. (دریافت مقاله)

45. نشست: نقد کتاب مکتب در فرآیند تکامل: جلسه دوم (مصاحبه گروهی)، کتاب ماه دین، مرداد 1388، شماره 142. (دریافت مقاله)

46. نشست: گزارش نشست نقد کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی اثر آیت‌الله عبدالله جوادی آملی (مناظره گروهی)، کتاب ماه دین، تیر 1390، شماره 165. (دریافت مقاله)

47. نشست: نشست نقد کتاب تاثیر گناه بر معرفت (مصاحبه گروهی)، کتاب ماه فلسفه، تیر و مرداد 1387، شماره 10 و 11. (دریافت مقاله)
48. نقد ترجمه فلسفه دین، آینه پژوهش، بهمن و اسفند 1372، شماره 23. (دریافت مقاله)
49. نقدی بر کتاب مدخل و درآمد علم کلام، آینه پژوهش، خرداد و تیر 1373، شماره 25. (دریافت مقاله)
50. نگاهی انتقادی به معجم عناوین کلامی و فلسفی، آینه پژوهش، آذر و دی 1374، شماره 35. (دریافت مقاله)
51. نگاهی نقادانه به مهم‌ترین پاسخ‌های اشکال شر، با همکاری: حیدر عبدالمناف بیاتی، طلوع، زمستان 1389، شماره 34. (دریافت مقاله)
52. نگارش مدخل‌های «تفسیر امام جعفر صادق (ع)» در دانشنامه جهان اسلام و «اسماء و صفات الهی» در دانشنامه امام علی (ع)، 1381.

 

3 - 2. کتاب‌ها

  

الف) نگارش فردی

1. الگوی جامع شخصیت زن مسلمان (تعاریف و ساختارها)، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1385؛

2. مروری بر سنت و سکولاریسم (مصطفی ملکیان، مجتهد شبستری، عبدالکریم سروش)، تهران، نشر و پژوهش معنی‌گرا، 1385.

  

ب) نگارش گروهی

1. آیین عرفی؛ جستارهایی انتقادی درباره سکولاریسم، (نظارت علمی)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1390؛

2. جنسیت و نفس، نگارش گروهی، هاجر، 1391؛

2. جهت‌داری علوم از نظر معرفت‌شناختی، (نظارت)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387؛

3. دانشنامه احادیث پزشکی، (همکاری)، دارالحدیث، 1393؛

4. درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام (بررسی مقایسه‌ای دیدگاه اسلام و غرب)، با همکاری: محمدرضا زیبایی‌نژاد، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۷۹؛
5. سرچشمه حکمت؛ جستارهایی در باب عقل، نگارش گروهی، تهران، نبأ، 1388؛
6. شرح حکمت متعالیه (اسفار اربعه)، با همکاری: محمدتقی مصباح، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰.

7. عقاید و معارف. با همکاری رضا برنجکار

دکتر سید علی طالقانی

دکتر سید علی طالقانی

تحصیلات

· دکترای فلسفه‌ی تحلیلی: پژوهشکده فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات)، تهران، ایران.

· سطح چهار حوزه (فقه و اصول): حوزه‌ی علمیه‌ی قم، قم، ایران. (آماده برای ارائه‌ی پایان‌نامه ـ آزمون نهایی 1/9/1386)

· سطح سه حوزه (فقه و اصول): حوزه علمیه قم، قم، ایران.

· سطح دو حوزه (فقه عمومی): حوزه علمیه قم، قم، ایران.

 

جوایز و تقدیرها

· کارت هدیه و لوح سپاس از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به دلیل تلاش‌های تعلیمی و تربیتی. 1390
· تقدیرنامه از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به دلیل کسب رتبه‌ی عالی در ارزشیابی آموزشی. 1389
· نیم سکه‌ی بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به دلیل تلاش در عرصه‌ی آموزش. 1387
· لوح تقدیر از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386
· لوح سپاس از جانب رئیس مؤسسه‌ی پژوهشی انتظار نور به دلیل تلاش در تبیین و نشر معارف تشیع و فرهنگ مهدویت. آذر 1385
· لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم به دلیل تولید پژوهش‌های نوآمد. 1384
· ربع سکه‌ی بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اصفهان به دلیل همکاری مؤثر و مفید در عرصه‌ی پژوهش. 1384
· ربع سکه‌ی بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم به دلیل تلاش در عرصه‌ی تحقیقات اسلامی. آذر 1383
· لوح سپاس از جانب معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی مشهد به دلیل سخنرانی در نخستین همایش دانشجویی زنان. 1382.

 

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی

تدریس‌ها

مرکز تخصصی آخوند خراسانی، مشهد

· فلسفه‌ی اشراق: معرفت شناسی سهروردی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1395-1396

· کلام اسلامی: معاد در کلام امامیه، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1395-1396

· تاریخ فرق کلامی: فرق نخستین و معتزله، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال 1395-1396

· فلسفه‌ی مشاء: نمط ثالث اشارات، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال اول 1395-1396

· منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال دوم 1394-1395

· روش تحقیق در کلام مقارن، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال دوم 1394-1395

· روش تحقیق تخصصی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1394-1395

· منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1394-1395

· روش تحقیق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال اول 1394-1395

· منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال اول 1394-1395

· روش تحقیق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال اول 1394-1395

· منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال اول 1394-1395

· زبان تخصصی، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی علوم حدیث؛ نیمسال اول 1394 ـ 1395

· روش تحقیق، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فقه مقارن؛ نیمسال دوم 1393 ـ 1394

· زبان تخصصی، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی علوم حدیث؛ نیمسال دوم 1393 ـ 1394.

 

دانشگاه قرآن و حدیث، قم

· کلام جدید، (2 واحد) مقطع کارشناسی ارشد؛ نیمسال دوم 1393 ـ 1394

· کلام جدید، (2 واحد) مقطع کارشناسی ارشد؛ نیمسال دوم 1392 ـ 1393.

 

دانشگاه فردوسی، مشهد

· فلسفه‌ی علم، (2 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 1391 ـ 1392

· فلسفه‌ی علم، (2 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 1390 ـ 1391.

 

دانشگاه خیام، مشهد

· کلیات فلسفه، (6 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 1389 ـ 1390.

 

دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، مشهد

· نهایه‌ی الحکمه‌ی، سطح سه حوزه‌ی علمیه؛ نیمسال اول و دوم 1392 ـ 1393

· جریان‌ها و مسائل فرهنگی و اجتماعی، (2 واحد) دوره‌ی عالی آموزشی وعظ و خطابه؛ نیمسال اول 1392 ـ 1393

· مسائل و جریان‌های فرهنگی و اجتماعی، (2 واحد) دوره‌ی عالی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی؛ نیمسال اول 1390 ـ 1391

· فلسفه‌ی اسلامی (دوره‌ی کامل کتاب بدایه‌یالحکمه‌ی معادل 8 واحد) سطح دو حوزه؛ نیمسال اول و دوم 1389- 1390

· کلام جدید (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیمسال دوم 1388 ـ 1389

· کلام جدید (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیمسال اول 1388 ـ 1389

· فلسفه‌ی دین (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1382 ـ 1383

· کلام تطبیقی (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1381 ـ 1382

· کلام اسلامی (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1380 ـ 1381

· کلام اسلامی (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیسمال دوم 1380 ـ 1381

· منطق صوری (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1379 ـ 1380.

 

دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، اصفهان

· فلسفه‌ی دین، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال دوم 1386 ـ 1387

· کلام جدید، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1386 ـ 1387

· انسان جدید، دنیای جدید، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال دوم 1385 ـ 1386

· معرفت شناسی، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1385 ـ 1386

· رشته‌های فلسفی در جهان امروز، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1384 ـ 1385

· کلیات فلسفه، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1383 ـ 1384.

 

حوزه‌ی علمیه، مشهد

· بررسی‌های اصولی (مباحث الموافقه‌ی)، 1395-1396

· بررسی‌های اصولی (مباحث الحکم)، 1394-1395

· بررسی‌های اصولی (مباحث القطع)، 1393-1394

· نهایه‌ی الحکمه‌ی: تفسیر و بررسی (ادامه‌ی مباحث)، 1393-1394

· نهایه‌ی الحکمه‌ی: تفسیر و بررسی، 1392 ـ 1393

· اصول فقه (جلد اول اصول الفقه ـ مظفر)، نیمسال اول و دوم 1384 ـ 1385

· کلام اسلامی. سطح سه حوزه. نیمسال اول 1381 ـ 1382. دارالفقاهه ثامن

· منطق جدید (درآمدی بر منطق جدید ـ ضیاء موحد)، نیمسال دوم 1380 ـ 1381

· منطق جدید (درآمدی بر منطق جدید ـ ضیاء موحد)، نیمسال اول 1380 ـ 1381

· منطق (دوره‌ی کامل المنطق ـ مظفر)، نیمسال اول و دوم 1379 ـ 1380

· اصول فقه (قطع و ظن رسائل شیخ انصاری)، نیمسال اول و دوم 1378 ـ 1379

· اصول فقه (حلقات شهید صدر)، نیمسال اول و دوم 1376 ـ 1377

· نحو (سیوطی)، نیمسال اول و دوم 1375 ـ 1376. 

· صرف (صرف ساده)، نیمسال اول و دوم 1374 ـ 1375.

 

مؤسسات و مراکز پژوهشی و فرهنگی

· آشنایی با معرفت‌شناسی معاصر. مجمع عالی حکمت مشهد. نیمسال دوم.1395-1396 

· آشنایی با مبانی معرفت‌شناسی معاصر. مجمع عالی حکمت مشهد. 18 شهریور 1395

· انسان‌شناسی وحیانی. مرکز مهدویت خراسان رضوی. مشهد. نیمسال اول 1394- 1395

· امامت در الاهیات شیعه. مرکز مهدویت خراسان رضوی. مشهد. 16 و 17 دی‌ماه 1394، (شش جلسه).

· حکمت متعالیه (مباحث نفس اسفار، جلد هشتم)[به زبان انگلیسی]. مرکز پژوهشی جامعه‌ی المصطفی العالمیه‌ی ـ مشهد. 1393 ـ 1394

· کلام جدید. نیمسال اول 1393-1394. مجمع عالی حکمت مشهد

· عرفان اسلامی (شرح بخشی ازکتاب منازل السائرین). نیمسال اول 1384 ـ 1385. مؤسسه‌ی فرهنگی ـ انتشاراتی گل آفتاب. مشهد

· کلام جدید (2 واحد)، نیمسال دوم 1381 ـ 1382. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد

· معرفت‌شناسی (2 واحد)، نیمسال اول 1381 ـ 1382. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد

· تاریخ فلسفه‌ی اسلامی (1 واحد)، تابستان 1381. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد

· فلسفه‌ی دین (2 واحد)، تابستان 1381. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد

· فلسفه‌ی اسلامی (دوره‌ی کامل کتاب بدایه‌ی الحکمه‌یمعادل 8 واحد)، نیمسال اول و دوم 1380 ـ 1381. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.

 

تدریس و شرکت در کارگاه‌های آموزشی

· دبیر علمی دومین مدرسه‌ی تابستانی کلامی امامیه: مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد ـ اول تا سوم شهریور 1395
· دبیر علمی چهارمین همایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 13 بهمن 1390
· ارائه‌ی بحث با عنوان "استنتاج از راه بهترین تبیین." برای دانش‌پژوهان گروه آموزشی فلسفه و کلام. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 28 دی 1390
· تدریس در سلسله کارگاه‌های سیر تفکر فلسفی در قرن بیستم (12 جلسه)، اسفند 1389 ـ بهار 1390. جهاد دانشگاهی مشهد
· ارائه‌ی بحث در کارگاه سه روزه‌ی زبان، شناخت و واقعیت با عنوان "نام‌های بی‌مصداق.". پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 8 مهر 1388
· دبیر علمی اولین نشست فلسفی هویت فلسفه‌ی اسلامی با حضور دکتر رضا داوری اردکانی و دکتر غلامرضا اعوانی. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. آبان 1386
· دبیر علمی دومین نشست فلسفی هویت فلسفه‌ی اسلامی با حضور دکتر محمد لگنهاوسن و استاد حسین عشاقی. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. دی 1386
· نقد کتاب «خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه‌های شیعی در عصر امامان» (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ قم ـ 1385)، نوشته‌ی آقای علی آقانوری. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. مهر 1386
· تدریس در سلسله کارگاه‌های فلسفه‌ی دین (8 جلسه)، پاییز 1384. جهاد دانشگاهی مشهد
· تدریس در سلسله کارگاه‌های روش‌شناسی علوم انسانی (8 جلسه)، تابستان 1384. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
· تدریس در سلسله کارگاه‌های فلسفه‌ی دین (10 جلسه)، پاییز 1383. جهاد دانشگاهی مشهد
· تدریس در کارگاه روش‌شناسی نقد اندیشه‌ها (8 جلسه)، تابستان 1383. جهاد دانشگاهی مشهد
· تدریس در طرح سراج (6 جلسه)، زمستان 1379 ـ بهار 1380. مؤسسه خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی. مشهد.

 

فعالیت آموزشی

· طراحی دوره‌های تربیت مربی الاهیات برای کودکان 
· طراحی و تدوین سرفصل‌های «مقطع سطح سه معرفت‌شناسی». (1383). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد
· عضو شورای علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام (1389 تاکنون). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
· مشاور معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان (1383 ـ 1386)
· طراحی و مدیریت علمی «دوره‌ی عمومی فلسفه و کلام» (1383 ـ 1386). دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
· طراحی «دوره‌ی تخصصی کلام جدید» (1380). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
· طراحی «دوره‌ی عمومی دین‌پژوهی و کلام جدید» (1379). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

 

سخنرانی و ارائه‌ی بحث آکادمیک

سخنرانی‌های علمی و ارائه‌ی مقاله در سمینارها با دعوت رسمی

· "دین، اخلاق، تجدد." مجتمع دانش‌آموختگان قرآن و حدیثدر اصفهان. 12 آذر 1395
· "اجتهاد و تقلید در عقاید."دومین مدرسه‌ی تابستانی کلامی امامیه: مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد ـ اول شهریور 1395
· "نقد نظریه‌های امامت آکادمیسین‌های معاصر."دومین مدرسه‌ی تابستانی کلامی امامیه: انجمن کلام حوزه. اصفهان ـ 26 مرداد 1395
· "فلسفه‌ی علم پوپری و امکان علوم تجربی اسلامی."مؤسسه‌ی مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام. مشهد. 9 آبان 1392
· "ترمینولوژی معاد جسمانی."مدرسه‌ی تابستانی کلامی امامیه: دانشگاه قرآن و حدیث، شهریور 1394
· "معاد جسمانی و مسأله‌ی این‌همانی."مدرسه‌ی تابستانی فلسفه‌ی دین: پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 1393
جاندارانگاری: پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 1393
· دو جلسه با کارگروه اقتصاد: دکتر فخلعی و ... 
· "استنتاج از راه بهترین تبیین."ارائه‌ی بحث در گروه آموزشی فلسفه و کلام. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 28 دی 1390
· "نام‌های بی‌مصداق."ارائه‌ی بحث در کارگاه سه روزه‌ی زبان، شناخت و واقعیت. پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 8 مهر 1388

· در جمع اساتید علوم قرآنی کشور، دانشگاه اوقاف مشهد: تابستان 1393
· “The Doctrine of the Raj’a in Twelver Shi’ism and its Similarity to the Doctrine of the Resurrection of Jesus in Christianity.” At inter-faith dialogue seminar. International Al-Mustafa University, Mashhad branch. 2013, August13. 
· "امکان‌سنجی علوم تجربی دینی در چارچوب فلسفه‌ی علم پوپر."در چهارمینهمایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 13 بهمن 1390
· "جریان‌شناسی تحلیلی اسلامی‌سازی علوم انسانی در ایران." در سومینهمایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 22 مهر 1389
· "نقد جریان روشنفکری دینی در دهه‌ی اخیر."در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 16 دی 1388
· "جریان‌شناسی کلام جدید."در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. آبان 1388
· "نقد و بررسی نظریه‌ی قرآن محمدی عبدالکریم سروش."در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 7 شهریور 1387
· "کارکرد روشنفکری دینی در دو دهه‌ی اخیر." در دومینسمینار دین و مدرنیته‌ی: آسیب‌شناسی روشنفکری دینی. مؤسسه‌ی گفتگوی ادیان و حسینیه‌ی ارشاد. تهران. 15 شهریور 1386
· "ارزیابی معرفتی پروژه‌ی فکری عبدالکریم سروش." در همایش بررسی آراء دین‌شناسانه‌ی عبدالکریم سروش. (به دعوتانجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان) دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان. 26 آذر 1386
· "اسلام و مدرنیته: سازگاری یا ناسازگاری؟" در سمینار دین و مدرنیته. مؤسسه‌ی گفتگوی ادیان و حسینیه‌ی ارشاد. تهران. 26 مرداد 1385
· "امکان و چگونگی دینداری در عصر عدم قطعیت."در دانشکده‌ی الهیات دانشگاه فردوسی. مشهد. 24 اردیبهشت 1385. (به دعوت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی دانشکده‌ی الهیات)
· "آموزه‌های تشیّع و حقوق بشر" در میزگردآیا اسلام شیعی با حقوق بشر سازگار است؟، جهاد دانشگاهی مشهد. دانشکده‌ی الهیات دانشگاه فردوسی. مشهد. اردیبهشت 1384
· "چرا باید در اندیشه‌ی احقاق حقوق زنان بود؟" در همایش اجتماعی برای زنان، نه زنانی برای اجتماع. جهاد دانشگاهی مشهد. دانشگاه فردوسی. مشهد. آذر 1382

خطابه در سلسله سخنرانی‌های گروه 
· نظریه‌ی تقوم و مقایسه‌ی آن با هایلومورفیسم. پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 15 آذر 1389
· علیّت درونم‌اند. پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 22 اسفند 1390

سخنرانی‌های علمی در مجامع دانشجویی 
· چرا خداناباوری ناموجّه است؟. مشهد، 1389
· دین داری به مثابه‌ی شیوه‌ی زیستن. مشهد، 1390.

 

سردبیری و فعالیت‌های ویرایشی

· سردبیری و ویراستاریمجله‌ی تخصصی اخلاق. ش 9-10. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. اصفهان
· ویراستاری درس‌گفتارهای دکتر عباس منوچهری: روش‌شناسی علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
· ویراستاری درس‌گفتارهای دکتر محمدرضا ریخته‌گران: فلسفه‌ی معاصر. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
· ویراستاری درس‌گفتارهای آقای مصطفی ملکیان: جریان‌شناسی فرهنگی معاصر. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
· ویراستاری درس‌گفتارهای آقای محمد مجتهد شبستری: الهیات جدید مسیحی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

 

فعالیت‌های پژوهشی

· عضو شورای علمی گروه پژوهشی فلسفه و کلام. (1384 تاکنون) دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد
· مدیر کلان پروژه‌ی نفس. (1386) پژوهشکده‌ی فلسفه و کلام. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم
· عضو شورای علمی گروه پژوهشی دین‌پژوهی. (1383) دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

 

سوابق اجرایی و مدیریتی

· مدیر گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی (مرداد 1394 تاکنون). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد.

· معاونت «گروه آموزشی فلسفه و کلام» (1378 ـ 1379). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

· مدیر بخش طرح و برنامه‌ی معاونت پژوهش (1379 ـ 1380). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

· تأسیس و مدیریت «گروه آموزشی دین‌پژوهی و کلام جدید»(1379 ـ 1381). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

· عضو هیأت مؤسس و مدیر «دانشنامه‌ی جوان مسلمان» (1379 ـ 1381). مشهد.

· عضو هیأت مؤسس و مدیر «مرکز پژوهشهای کلامی» (1380 ـ 1382). مشهد.

 

آثار و تألیفات

کتاب

· مسأله‌ی نفس و بدن: دیدگاه صدرایی و دوگانه‌انگاری دکارتی. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ص. 1395. 

· پدیدارشناسی رویکرد عوامانه به واقعه‌یعاشورا. تهران: اداره کل پژوهشهای سیما. 1380. 

· معاد جسمانی و مسأله‌ی این‌همانی. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ص. در دست انتشار. 

· کتاب‌شناخت علوم عقلی اسلامی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391). 

· جریان‌شناسی مباحث کلام جدید در ایران (دوره‌ی دوم). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391). 

· جریان‌شناسی مباحث کلام جدید در ایران (دوره‌ی سوم). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391). 

· نفس و بدن در ابن‌سینا و ملاصدرا. تهران: پژوهشکده علوم شناختی. در دست انجام. 

· تقلید به منزله‌ی منبع معرفت. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. در دست انجام.

 

مقاله

· "عقلانیت و دین‌داری: دفاع از سازگاری."فصلنامه‌ی علمیپژوهشی تحقیقات کلامی. سال سوم، شماره‌ی نهم، تابستان 1394. صص 7-15. قم: انجمن کلام اسلامی حوزه. 

· "استنتاج امر مشاهده‌نشده از امر مشاهده‌شده: استقراء، قیاسیا استنتاج از راه بهترین تبیین؟" فصلنامه‌ی علمی پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی. سال 17، شماره‌ی 70، بهار 1391. صص 79-102. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

· "بررسی استدلال‌های دیوید هیوم علیه عقل‌گرایی اخلاقی ِ ساموئل کلارک." فصلنامه‌ی علمی پژوهشی پژوهشهای اخلاقی. سال اول، شماره‌ی سوم، بهار 1390. صص. 49-76. قم: دانشگاه قم. 

· "ماهیت زبان دینی." در دست بررسی. 

· "بررسی دو روایت ناواقع‌گرایانه از علیت عدمی: روایت دیویدسونی و روایت فرایندگرایانه." در دست بررسی. 

· "مشکل نامهای تهی برای میل‌گرایی و راه حل گزاره‌های رخنه‌دار به روایت دیوید براون." در دست بررسی. 

· "زبان دینی: مرور معماها و راه حل‌ها."در دست بررسی. 

· "دفاع از کریپکی: نظریه‌ی ارجاع مستقیم در باب اسماء انواع طبیعی." در دست بررسی. 

· "ابوالخطاب، محمدبن ابی‌زینب." در دست انتشار در دانشنامه جهان اسلام. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 

· "خیاط، ابوالحسین." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 16. (صص 548-551) غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1390. (2011) 

· "خلق و امر (در عرفان)." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 16. (صص 45-46) غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1390. (2011) 

· "حلولیه." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 14. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1389. 

· "حلول و اتحاد." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 14. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1389. 

· "حکمت (در قرآن و حدیث)." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 13. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1388. 

· "جمل العلم و العمل." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 10. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1385. 

· "جعدبن درهم." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 10. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1385. 

· "ثواب و عقاب (در قرآن و تفسیر، حدیث، کلام، اصول فقه و فقه، فلسفه و عرفان)." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 9. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1384. 

· "تولید." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 8. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1383. 

· "پوپر، پایا و تئوری‌های علمی ایدئولوژیک؛ گزاره‌های مشاهدتی ِایدئولوژیک چگونه می‌توانند ایدئولوژیِ اشراب‌شده در نظریات علمی را تخلیه کنند؟"(ادامه‌ی بحث با دکتر علی پایا)، در سایت دین‌آنلاین، 26/12/2014 - دی‌ماه 1393. 

· "آیا پایا راه خود را از پوپر جدا می‌کند؟". در مجله‌ی باور فلسفی. ش 3. شهریور 1392. 

· "چرا پوپری‌ها نمی‌توانند از پذیرش امکان علوم تجربی اسلامی شانه خالی کنند؟". در مجله‌ی باور فلسفی. ش 2. خرداد 1392. 

· "زبان دینی: بازخوانی موضوع." در جستارهایی در کلام جدید. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. در دست انتشار. 

· "رابطه‌ی اخلاق و سیاست از دیدگاه ابن‌سینا." در مجله‌ی تخصصی اخلاق. ش 9-10. صص 203-221. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386. 

· "تحلیل فلسفی مفهوم انتظار." در مجموعه مقالات هشتمین گفتمان مهدویت. جلد 1. مؤسسه‌ی پژوهشی انتظار نور (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم). قم. 1386. 

· "یاد ایام." در صدرای زمان: یادنامه‌ی حکیم متأله سید جلال‌الدین آشتیانی. به کوشش معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1384. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 

· "آیا میرزا مهدی اصفهانی اکیژنالیست است؟ (بحثی تطبیقی در فلسفه‌ی نفس میرزای اصفهانی)" در خردنامه همشهری، 30 اردیبهشت 1383. تجدیدچاپ شده درنگاهی به مکتب تفکیک، صص. 151-160. به کوشش سیدباقر عبداللهی و علی پورمحمدی. تهران: انتشارات همشهری، بهار 1384. 

· "ترمینولوژی جریان‌شناسی فرهنگی." در مجله‌ی حوزه. ش 119. آذر و دی 1382. صص 9-62. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم. 1382.

· "جایگاه درایه‌یالحدیث و رجال‌الحدیث در فرایند استنباط." در مجله‌ی نگاه حوزه. ش 65-68. صص 266-271. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1379. 

· "نگاهی به جوان در تراث دینی." در مجله‌ی نگاه حوزه. ش 49-50. صص 68-71. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1378. 

· "سهم زنان در تذکره‌یالاولیاء و نفحات‌الانس." در مجله‌ی نگاه حوزه. ش 43-44. صص 16-17. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1379. 

· "نقد و بررسی «درآمدی بر هرمنوتیک» (احمد واعظی)."در مجله‌ی نگاه حوزه. ش 90-93. صص 227-231. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. اسفند 1381. 

· "دو جریان تفکیکی." در روزنامه‌ی همشهری. شماره‌ی 2981، 27 بهمن 1381. 

· "تأملاتی در باب حقوق بشر دینی." در روزنامه‌ی شرق. شماره‌ی 19، 25 شهریور 1382. 

· "سرمقاله." در مجله‌ی تخصصی اخلاق. ش 9-10. صص 203-221. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386.

 

راهنمایی و مشاوره‌ی رساله‌های علمی

· استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: بررسی دفاعیه آلوین پلنتینگا در مسأله منطقی شر. مهدی سرو چراغی. مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان. 1394 

· استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: مشروعیت تقنین در اندیشه شیخ فضل الله نوری، امام خمینی و سید محمد باقر صدر. محمد وظیفه‌مندرودپشتی. مشهد ـ مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 1395 

· مشاوره‌ی رساله‌ی دکتری با عنوان: بررسی استدلال‌های ملاصدرا بر تجرد نفس از منظر فلسفه‌ی تحلیلی. محمد سادات منصوری. پژوهشکده‌ی علوم شناختی. 

· راهنمایی رساله‌ی سطح سه: بررسی دفاعیه آلوین پلنتینگا در مورد مسأله منطقی شر. مهدی سروچراغی. حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان. 

· راهنمایی رساله‌ی سطح سه: مشروعیت و محدوده‌ی قانونگذاری در اسلام از نظر شیخ فضل الله نوری، امام خمینی، شهید صدر. محمد وظیفه مند. مرکز تخصصی آخوند خراسانی.

 

مصاحبه

با رسانه‌های مکتوب 

· "فعالیت سکولارها و سلامت جامعه". مصاحبه با مجله‌ی سروش ـ ویژه‌نامه‌ی سبک زندگی سیاسی. اردیبهشت 1392. 

· "عقلانیت دینی و شیوه‌ی زیست ایمانی." مصاحبه با گفتمان الگو ـویژه‌نامه‌ی روزنامه‌ی خراسان (حجه‌یالاسلام علی الهی خراسانی). خرداد 1391. 

· "مهدویت و جایگاه آن در تفکر شیعی." مصاحبه با خبرگزاری آینده‌ی روشن (دکتر جعفر مروارید). 23 شهریور 1385. 

· "ادیان، حقوق بشر، پست‌مدرنیسم." گفت‌وگو با نشریه‌ی دانشجویی سروش خرد (دانشگاه فردوسی مشهد). بهار 1382. 

· "انسان مدرن و دغدغه‌های دینی." مصاحبه با روزنامه‌ی همشهری. شماره‌ی 3008، 27 اسفند 1381. 

· "وضعیت اجساد ائمه (ع) پس از دفن." مصاحبه با شبکه جوانان رضوی (وابسته به موسسه خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی) قابل دسترسی در: (14/11/1392) http://razavi.shajar.ir/tabid/601/View/1388/id/3871/Default.aspx 

 

با رسانه‌های دیداری 

· "نقش مرجعیت دینی در جهان تشیع." مصاحبه با شبکه‌ی استانی خراسان رضوی. 1381.

 

ترجمه

از انگلیسی به فارسی 

· "امامت."از ویلفرد مادلونگ. در دست انتشار. در مجله‌ی تخصصی جهان ادیان. 

· "پاسخ‌گویی و مسئولیت." از آر. دی. دوف. در اندیشه‌ی حوزه. ش 49-50. صص 213-224. آذر ـ اسفند 1383. 

· "معرفت‌شناسی." از پاول موسر. در نگاه حوزه. ش 65-68. صص 270-275. اسفند 1379. 

 

از عربی به فارسی 

· "گفتمان دینی با روش تاریخی." گفتگوی سعید شبّار با محمد ارکون. در اندیشه‌ی حوزه. ش 46. صص 117-148. خرداد و تیر 1383.

 

دکتر رضا برنجکار

دکتر رضا برنجکار

تحصیلات :

 1. کارشناسی فلسفه غرب از دانشگاه شهید بهشتی ، 1369

 2. کارشناسی ارشد فلسفه غرب از دانشگاه تهران ، 1375

 3. دکتری فلسفه غرب از دانشگاه تهران ، 1380

 4. اتمام دروس سطح و خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم

 5. اتمام دروس کارشناسی ارشد فلسفه دین و کلام در مؤسسه امام خمینی (ره)

 6. تحصیل فلسفه اسلامی و کلام اسلامی در نزد اساتید بزرگ حوزه علمیه قم

سوابق آموزشى :

 1. فلسفه یونان : پردیس فارابی - دانشگاه مفید - دانشگاه باقرالعلوم - موسسه امام خمینی

 2. فلسفه قرون وسطی : پردیس فارابی- دانشگاه باقرالعلوم

 3. فلسفه جدید : پردیس فارابی- دانشگاه باقرالعلوم - موسسه امام خمینی

 4. فلسفه اسلامی : پردیس فارابی

 5. کلام: پردیس قم – دانشگاه قرآن و حدیث- حوزه علمیه قم- دانشگاه ادیان- موسسه امام خمینی- جامعه المصطفی

 6. تفسیر وحدیث : حوزه علمیه قم

تألیف کتاب :

 1. مبانی خداشناسی در فلسفه یونان و ادیان الهی، نبأ، 1375

 2. معرفت فطری خدا، نبأ، 1379

 3. آشنایی با علوم اسلامی : کلام، فلسفه، عرفان، سمت - طه، 1382

 4. آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، طه - حوزه علمیه خواهران، 1382

 5. حکمت و اندیشه دینی، نبأ، 1383

 6. معرفت عدل الهی، نبأ، 1385

 7. کلام و عقاید، توحید و عدل، سمت-دانشگاه قرآن و حدیث، 1387

 8. روش شناسی علم کلام،دارالحدیث-سمت- پژوهشگاه قرآن و حدیث، 1391 و 1393

تألیف کتاب به صورت مشترک:

 1. انسان شناسی اسلامی، دفتر نشر معارف، 1390

 2. الحوار بین الحضارات فی الکتاب و السنه، دارالحدیث، 1379

 3. دانش نامه عقاید اسلامی جلد 1-10، دارالحدیث، 1385-1386

ترجمه کتاب :

 1.  دانش نامه عقاید اسلامی جلد 7 ، دارالحدیث ، 1385

تألیف یا ترجمه مقاله :

الف) مجلات دارای مجوز علمی - پژوهشی

 1.  بررسی بررسی معقولیت دلالت کرامت (وقایع خارق عادت دینی) در تطبیق میان اسلام و مسیحیت، فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی آینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1392

 2.  کتاب الجامعه و نقش آن در فرآیند تبیین آموزه های شیعی، مجله پژوهش های قرآن و حدیث، سال پنجم و چهارم، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

 3.  مبانی و لوازم دیدگاه علامه مجلسی درباره حیات پس از مرگ، پژوهش نامه فلسفه دین (نامه حکمت)، سال دهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1391

 4.  تبیین معنای ولی در پرتو آیات ولایت، فصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه نوین دینی، سال هشتم، شماره 30، پاییز 1391

 5.  تحلیل و ریشه یابی نظریه قاضی سعید قمی در معناشناسی اسما و صفات الهی، مجله علمی - پژوهشی فلسفه دین، دوره نهم، شماره اول، بهار و تابستان 1391

 6.  کارکردهای عقل و نقش های آن در معرفت دینی، معرفت فلسفی، سال نهم، شماره چهارم، تابستان 1391

 7.  مسئله آگاهی از غیب و امکان آن از نگاه مفسران، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسیری، سال سوم، شماره 10، تابستان 390

 8.  حقیقت مصحف فاطمه (س) و پاسخ به شبهاتی پیرامون آن، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های اعتقادی - کلامی، سال دوم، شماره 6، تابستان 1391

 9.  بازخوانی نظریه فطرت به مثابه معیار فعل و گزاره اخلاقی، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش نامه اخلاق، سال پنجم، شماره 16، تابستان 1391

 10.  بررسی و نقد دیدگاه های ابن عربی، نلاصدرا، و علامه طباطبایی در معناشناسی صفات الهی، حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 1391

 11. امامت و خاتمیت از دیدگاه قرآن و روایات، فصلنامه علمی پژوهشی کتاب قیم، سال دوم (1391)، شماره ششم

 12.  روش شناسی تبیین در علم کلام، سفینه، سال نهم، شماره 33، زمستان 1390

 13.  سیری در مسئله حدوث و قدم زمانی عالم در تاریخ فلسفه، فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفی، سال نهم، شماره اول، پاییز 1390

 14.  نقد و بررسی دیدگاه ابن سینا و اسپینوزا درباره ضرورت علیت، پژوهش های فلسفی کلامی، شماره سوم، بهار 1390

 15.  پیشگویی رجعت در آخرالزمان در تورات، انجیل و قرآن، فلسفه دین، سال هفتم، شماره هشتم، زمستان 1389

 16.  عقل گرایی شیخ صدوق و متکلم بودن او، علوم حدیث، شماره سوم، پاییز 1389

 17.  ما بعد الطبیعه به مثابه تأمل ثانویه در رازها از دیدگاه گابریل مارسل ، فلسفه دین ، بهار 1388

 18.  بررسی نظریه محال بودن کفر مؤمن، پژوهشهای فلسفی - کلامی ، پائیز 1384

 19.  اختیار و علیت از دیدگاه ملاصدرا و اسپینوزا ، انجمن معارف اسلامی ایران، شماره 4، پائیز 1384

 20.  ماهیت اراده در آثار اسپینوزا، نامه مفید، فروردین و اردیبهشت 1383

 21.  نتایج اخلاقی و حقوق نظریه فلسفی اسپینوزا ، اندیشه های حقوقی، شماره 4، پائیز 1382

 22.  نقد ارسطو از نظریه سقراطی - افلاطونی وحدت فضیلت و معرفت، نامه مفید، شماره 34، اسفند 1381

 23.  عقل عملی در آثار ابن سینا ، نامه مفید ، شماره 25، بهار 1380

 24. نخستین واجب اعتقادی، تحقیقات کلامی، شماره1، تابستان 1392

 25. عقل گرایی در مدرسه امامیه بغداد و معتزله،فلسفه دین، 1393

 26. کاربست عقل ابزاری در روش نقلی کلامی با تکیه بر متون کلامی، معرفت کلامی، پاییز و زمستان1391

 27. بررسی و نقد دیدگاه های ابن عربی ملاصدرا و علامه طباطبایی در معناشناسی صفات الهی، حکمت معاصر، بهار و تابستان1391

 28. مقصود اصلی در اعتقادات، تحقیقات کلامی، زمستان 1392

 29. حدیث غدیر و تحلیل و تبیین معنای مولی در آن از منظر شیعه، شیعه شناسی، بهار1392

 30. حقیقت تحدیث و رابطه آن با نبوت، آینه معرفت، زمستان 1392

 31. نقد و بررسی رویکردهای بی نیازی وجود خدا از استدلال، جاویدان خرد، بهار و تابستان1392

 32. نقش امام غائب در هدایت و مبانی آن، مشرق موعود، تابستان1393

 33. تقلید در اعتقادات، معرفت کلامی، پاییز و زمستات1392

 34. آموزه بدا و علم الهیف علوم حدیث، بهار1391

 35. ازادی و اختیار از دیدگاه کانت، پژوهش های اخلاقی، تابستان1391

 36. صحیفه جامعه و علم امام، کلام اسلامی، پاییز1391

 37. کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون دینیف تحقیقات کلامی، تابستان 1393

ب) مجلات دارای مجوز علمی - ترویجی

 1.  متکلمان مسیحی و معجزات پیامبر اسلام (ص)، قرآن پژوهی خاورشناسان، شماره 11، پاییز و زمستان 1390

 2.  عقل و تعقل، قبسات، بهار 1380

 3.  فطرت در احادیث ، قبسات ، تابستان 1384

 4.  یونان و دین (1)، کیهان اندیشه، شماره 35

 5.  یونان و دین (2)، کیهان اندیشه، شماره 36

 6.  خداشناسی دینی، کیهان اندیشه، شماره 38

 7.  تذکر و احتجاج در خداشناسی دینی، کیهان اندیشه، شماره 40

 8.  تسلیم و ایمان در خداشناسی دینی، کیهان اندیشه، شماره 42

 9.  خدا و جهان در اندیشه ارسطو (1)، کیهان اندیشه، شماره 59

 10.  خدا در اندیشه ارسطو (2)، کیهان اندیشه، شماره 60

 11.  علم کلام و جایگاه آن، کیهان اندیشه، شماره 60

 12.  آیا خدا باید بهترین را بیافزاید؟، کیهان اندیشه، شماره 62. (ترجمه انگلیسی)

 13.  رساله جبر و اختیار، کیهان اندیشه، شماره 65. (تصحیح، ترجمه از عربی و نقد)

 14. نفس در قرآن و روایات، فصلنامه تخصصی فلسفه و الاهیات نقد و نظر، شماره سوم، 1389

 15. فرو نگران یا فرانگران، نقد و نظر، 1384

 16. فرو نگران در حدیث امام سجاد (علیه السلام)، نقد و نظر، 1383

 17. مفهوم محرک نخستین در اندیشه ارسطو، اندیشه های فلسفی، زمستان 1383

 18. حدیث "اقوام متعمقون" مدح یا مذمت؟، نقد و نظر، 1382

 19. اراده و تأثیر آن در کیفر جرم از دیدگاه ارسطو، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره 10، پائیر 1380

 20. ماهیت عقل و تعارض عقل و نقل، نقد و نظر، شماره 3 و 4

 21. روش شناسی علم کلام، نقد و نظر، شماره 9

 22. خدای ارسطو، واحد یا کثیر؟، رشد آموزش معارف اسلامی، شماره 23

 23. حضور اراده در مبادی عمل، حوزه و دانشگاه، بهار 1375

 24. مفهوم حکمت در قرآن و حدیث، مبین، پاییز 1374

 25. قدرت مطلق و گناه، معرفت، شماره 15. (ترجمه )

 26. مفوضه چه کسانی هستند؟، معرفت، شماره 16

 27. شناخت آفریدگار از راه سیر آفاقی، فرهنگ جهاد، شماره 6

 28. معرفت فطری و قلبی خدا، فرهنگ جهاد، شماره 9

 29. اسماء و صفات الهی (1)، فرهنگ جهاد، شماره 10

 30. اسماء و صفات الهی (2)، فرهنگ جهاد، شماره 11

 31. اسماء و صفات الهی (3)، فرهنگ جهاد، شماره 12

 32. آفرینش الهی از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره 14

 33. عدل الهی از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره 15

 34. بداء از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره 20

 35. قضا و قدر و آزادی انسان از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره 17

 36. روش شناسی تبیین در علم کلام،سفینه، زمستان1390

 37. بررسی کارکرد تذکری وحی، پژوهشنامه ثقلین، بهار1393

ج) دیگر مجلات

 1.  نفس در قرآن و روایات، فصلنامه تخصصی فلسفه و الاهیات نقد و نظر، شماره سوم، 1389

 2.  تعمق، فرونگری یا فرانگری، نقد و نظر ، 1384

 3.  فرو نگران در حدیث امام سجاد (علیه السلام)، نقد و نظر ، 1383

 4.  مفهوم محرک نخستین در اندیشه ارسطو، اندیشه های فلسفی، زمستان 1383

 5.  حدیث "اقوام متعمقون" مدح یا مذمت؟ ، نقد و نظر، 1382

 6.  اراده و تأثیر آن در کیفر جرم از دیدگاه ارسطو ، مجله مجتمع آموزش عالی قم ، شماره 10، پائیر 1380

 7.  ماهیت عقل و تعارض عقل و نقل، نقد و نظر، شماره 3 و 4

 8.  روش شناسی علم کلام، نقد و نظر، شماره 9

 9.  خدای ارسطو، واحد یا کثیر؟ ، رشد آموزش معارف اسلامی، شماره 23

 10.  حضور اراده در مبادی عمل، حوزه و دانشگاه، بهار 1375

 11.  مفهوم حکمت در قرآن و حدیث، مبین، پاییز 1374

 12.  قدرت مطلق و گناه، معرفت، شماره 15. (ترجمه مشترک از انگلیسی)

 13.  مفوضه چه کسانی هستند؟ ، معرفت، شماره 16

 14.  شناخت آفریدگار از راه سیر آفاقی، فرهنگ جهاد، شماره 6

 15.  معرفت فطری و قلبی خدا، فرهنگ جهاد، شماره 9

 16. اسماء و صفات الهی (1)، فرهنگ جهاد، شماره 10

 17. اسماء و صفات الهی (2) ، فرهنگ جهاد، شماره 11

 18. اسماء و صفات الهی (3) ، فرهنگ جهاد، شماره 12

 19.  اسماء و صفات الهی (4) ، فرهنگ جهاد، شماره 13

 20.  آفرینش الهی از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره 14

 21.  عدل الهی از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره 15

 22.  بداء از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره 20

 23.  قضا و قدر و آزادی انسان از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره 17

 24.  خورشید پنهان

 25.  معرفة الله، فطرى است: ایات و روایات

 26.  نقد اصولیان بر علیّت فلسفی

 27.  بررسی وحدت وجود از دیدگاه قرآن، عرفان و فلسفه، دفتر جنبش نرم افزاری، آذر 1384

د) دانشنامه ها و مجموعه مقالات:

 1.  تفویض، دانشنامه جهان اسلام، ج7، 1382

 2.  عقل و معرفت عقلانی، دانشنامه امام علی (علیه السلام)، ج 1، 1380

 3.  آموزه های حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی، مجموعه مقالات کنگره حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، ج 1، بهار 1382

 4. فطری بودن دین در معارف اعتقادی ، مجموعه مقالات به مناسبت سال پیامبر اعظم (ص) ، تابستان 1386

 5. عقل در احادیث، سرچشمه حکمت،1388

 6. عقل از دیدگاه ابن سینا، سرچشمه حکمت، 1388

 7. علیت و سلطنت از دیدگاه شهید صدر،اندیشه های حکمی و اجتهادی شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر،1392

 8. عدل الهی،دانشنامه فاطمی، ج3، 1393

ھ. مجلات عربی

 1.  ماهیة العقل و أزمة التعارض مع الوحی ، نصوص معاصره ، العدد الخامس ، شتاء 2006 م - 1426 ه

 2.  نظریة الجبر و الاختیار عند المیرداماد ، نقد و تعلیق ، نصوص معاصره ، العدد الثامن ، خریف 2006 م - 1427 ه

 3.  علم الکلام و اسلوب الاستنباط من النصوص الدینیة ، آفاق الحضار الاسلامیة ، العدد الرابع

و. مجلات انگلیسی

 1. In Defence of Bada, Journal of Shia Islamic Studies, summer 2013

 2. The concept of first in Aristotles First Movers, archives des sciences

 3. Instrumental Intellect in Islamic Tradition, Existentia, spring 2012

 4. Essence of Faith, Safinah, no7, July-September, 2009

 5. Submission And Faith in Divine Religion, Safinah, no6, April-June, 2009

 6. Argumentation in Divine Theology, Safinah, no5, January-March, 2009

 7. The Innate Gnosis of God, Safinah, no4, Autumn 2008

 8. The Innate Knowledge of God, Safinah, no3, winter 2008

 9. The Innate Knowledge of God, Safinah, no2, winter 2008

 10. The Innate Knowledge of God, Safinah, no1, winter 2008

ه) پایان نامه های مورد راهنمایی:

1- در مقطع دکتری

 1. نسبت اخلاق و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگارش: سیده فاطمه فقیهی، پردیس قم دانشگاه تهران، شهریور 1391

 2. تأثیر پارادایم امنیت انسانی بر کارکرد دولت، نگارش: روح الله رهامی، پردیس قم دانشگاه تهران، شهریور 1391

 3. مقایسه دیدگاه ملاصدرا و علامه مجلسی درباره ماهیت وحی و ارزش فقهی آن، نگارش: سیدعلی موسوی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، تابستان 1391

 4. زمینه ها و سرچشمه های فکری شیخ صدوق، نگارش: سیدمحسن موسوی، دانشکده حدیث، زمستان 1390

 5. بررسی تطبیقی قلمرو حجیت عقل در تفسیر وحی بر اساس المیزان و مناهج البیان، دانشکده حدیث، اسفند 1389

 6. بررسی تطبیقی قلمرو حجیت عقل در تفسیر وحی بر اساس المیزان و مناهج البیان، نگارش: محمدهادی قهاری کرمانی، دکتری، دانشکده علوم حدیث، زمستان 1389

 7. دیدگاه علامه مجلسی و ملاصدرا درباره زندگی انسان پس از مرگ با توجه به دیدگاه های مکتب تفکیک، نگارش: جعفر اصفهانی، دکتری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، سال تحصیلی 90-89

 

2- در مقطع کارشناسی ارشد:

 1. نحوه پیدایش مفاهیم عقلی از دیدگاه ارسطو، نگارش: مهدی مطهری، پردیس قم دانشگاه تهران، تیرماه 1391

 2. سازگاری فترت رسولان با استمرار حجت، نگارش جمال الدین حیدری فطرت، دانشکده علوم حدیث، آذر 1390

 3. منابع علم امام در قرآن و روایات و شبهات پیرامون آن، نگارش: محمدتقی شاکر، دانشکده علوم حدیث، خرداد 1390

 4. وجود ذهنی و شناخت ماهیت اشیاء از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا، نگارش: اویس رستگار امیری، پردیس قم دانشگاه تهران، زمستان 1390

 5. اختیار و سرنوشت در دیدگاه سارتر و مارسل، نگارش: مائده زاهدی، پردیس قم دانشگاه تهران، بهمن 1390

 6. جایگاه شر در نظام احسن، تطبیق بین ابن سینا و لایبنیتس، نگارش: محمدرضا شیخ، پردیس قم دانشگاه تهران، زمستان 1390

 7. بررسی کارکردهای کرامات در اسلام و مسیحیت، نگارش: محمدجواد دانیالی، کارشناسی ارشد، پردیس قم دانشگاه تهران، تابستان 1389

 8. تجرد ملائکه در قرآن و حدیث با تأکید بر نهج البلاغه، نگارش: محمدعلی صابری، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث، خرداد 1389

 9. بررسی ایمان در برابر عقل در فلسفه کی یر کگور، نگارش: زهرا قیاسی، کارشناسی ارشد، پردیس قم دانشگاه تهران، آذر 1388

 10. بررسی مهندسی فرهنگی - اجتماعی افلاطون، نگارش: نصیبه قنبرلو، کارشناسی ارشد، پردیس قم دانشگاه تهران، زمستان 1388

 11. نقد و بررسی شر از دیدگاه افلاطون، نگارش: معصومه طاهری، کارشناسی ارشد، پردیس قم دانشگاه تهران، بهن 1388

 12. بررسی و نقد جایگاه فلسفه در معارف اسلامی، نگارش: سید ابوالفضل موسوی، سطح 3 حوزه علمیه قم

 13. آفریده نخست از نگاه شریعت و حکمت، نگارش: احمد دهقان، کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، فروردین 1387

 14. روش کلامی شیخ صدوق، نگارش سید محسن موسوی، دانشکده علوم حدیث ، 1387

 15. تمایز راز و مسئله در فلسفه گابریل مارسل ، نگارش : سمیرا امیدی، کارشناسی ارشد، پردیس قم دانشگاه تهران، شهریور 1386

 16. بررسی مسئله عصمت امام از دیدگاه متکلمان امامیه تا پایان قرن پنجم، نگارش: محمدحسین فاریاب، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، بهمن 1386

 17. اصلاحات دینی، نگارش: مصطفی جمالی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، تیر 1385

 18. جبر و اختیار از دیدگاه متکلمان برجسته امامیه، نگارش: محمدحسین جعفری، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1384

 19. تقریر برهان «لو کان فیهما آلهة الا ا... لفسدتا»، نگارش: سیدعباس موسوی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، بهار 1384

 20. منشأ و قلمرو علم امام (ع) و پاسخ به شبهات آن، نگارش: عسکری امام خان، مرکز جهانی علوم اسلامی، 84 – 1383

 21. بررسی دیدگاه اسلام درباره نجات اخروی غیرمسلمین، نگارش: ارسان بایدمیر، مرکز جهانی علوم اسلامی، 84 – 1383

 22. مسأله منطقی شر از دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین پلنتینگا، نگارش: غلامعلی سنجری، کارشناسی ارشد، مؤسسه امام خمینی(ره)، 1383

 23. رابطه عقل و قلب در قرآن کریم از دیدگاه علامه طباطبایی، نگارش: محمدرضا محمدمیرزایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، تابستان 1383

 24. فلسفه آفرینش از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، نگارش: سید هاشم شریفی ساداتی، کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، زمستان 1383

 25. کارکردهای عقل نظری و عقل عملی از دیدگاه حکمای اسلامی، نگارش: محسن چورمقمی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، تابستان 1383

 26. نسبت میان وحی و تجربه دینی، نگارش: جواد رجبی راوندی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1383

 27. ایمان در المیزان، نگارش: ابوالفضل کوجاداغ، مرکز جهانی علوم اسلامی، سال تحصیلی 83 – 1382

 28. مفهوم عقل در کتاب العقل و الجهل اصول کافی با تأکید بر شرح ملاصدرا، نگارش: اباذر جعفری، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 80 – 1379

 29. ایمان به غیب در اسلام و مسیحیت ، نگارش سید مهدی مرتضوی ، تربیت مدرس دانشگاه قم

ی: پایان نامه های مورد مشاوره:

1: در مقطع دکتری

 1. رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و کتاب و سنت، نگارش: محمد تقی یوسفی، مؤسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی(ره)، زمستان 1390

 2. بررسی تطبیقی متدلوژی مکتب تفکیک و حکمت متعالیه، مقطع دکتری، نگارش: عبدالعلی موحدی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1386

2: در مقطع کارشناسی ارشد

 1. قانون صیانت ذات (تحلیل و بررسی نظرگاه اسپینوزا در باب صیانت ذات)، نگارش: مریم پناهنده، پردیس قم دانشگاه تهران، تابستان 1391

 2. تبیین وحدانیت خدا با نظر به مفهوم واحد در اندیشه افلاطون، نگارش: حمیده تهرانی کیا، پردیس قم دانشگاه تهران، بهمن 1390

 3. رابطه دین و اخلاق در نهج البلاغه، نگارش: مرضیه محمدی، کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، کارشناسی ارشد، شهریور 1390

 4. پژوهشی درباره احادیث اثناعشر، نگارش: محمدرضا وهابی، سطح 3 حوزه علمیه قم، 1389

 5. حجیت عقل از نظر علامه مجلسی، نگارش: زهرا صدیق پور، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، 1388

 6. شعور موجودات در قرآن و روایات، نگارش: علی عظیمی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث، پائیز 1388

 7. انواع التصحیف فی الحدیث و جذورها ، نگارش حیدر مسجدی ، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ، 1387

 8. بررسی تفسیر آیه الست از دیدگاه عالمان اهل سنت، نگارش: فرناز گودرزی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث، فروردین 1387

 9. روش شناسی علامه مجلسی در نقل و شرح حدیث، نگارش: احسان سرخئی، سطح 3 حوزه علمیه قم، 1386

 10. حجیت اخبار آماد در اعتقادات ، نگارش حمیدرضا مقصودی ، دانشکده اصول دین ، 1386

 11. احتجاجات قرآنی، نگارش: طاهره اسلامی علی آبادی، دانشکده علوم حدیث، اسفندماه 1385

 12. خداشناسی در مکتب اهل بیت (ع)، نگارش: محمدحسین فکور، دانشگاه قم، تابستان 1383

 13. ماهیت عقل از دیدگاه ملاصدرا و علامه مجلسی، نگارش: عبدالحسین کافی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، 1380

اسامى و مشخصات جوایز علمى :

 1. پژوهشگر برتر حوزه دین در کنگره دین پژوهان وابسته به وزارت ارشاد اسلامی سال 1378 و سال 1383

 2. پژوهشگر نمونه استان قم در سال 1384 و سال 1393

 3. پژوهشگر نمونه پردیس قم در سال 1384 و سال1386 و سال 1392

 4. برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران سال 1386 (بیست و پنجمین دوره)

آشنایی با زبانهاى : انگلیسى و عربى و ترکی 

دکتر محمد مسجدجامعی

دکتر محمد مسجدجامعی

متولد 1332 - فرزند آیت الله مصطفی مسجدجامعی، از علمای به نام تهران


▫️ تحصیلات حوزوی:

شرکت در دروس خارج فقه و اصول آیات عظام وحید خراسانی و مرحوم میرزا جواد آقا تبریزی در دهه 60


▫️تحصیلات دانشگاهی:

دکتری ژئوپولتیک از دانشگاه پیزای ایتالیا- 20011 م.


▫️سوابق علمی:

• عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

• مشاور عالی و مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب قم

سوابق اجرایی: 

• رییس مؤسسه مطالعات راهبردی اسلام معاصر

• سفیر پیشین ایران در واتیکان 

• سفیر پیشین ایران در مغرب

• مدیر کل هماهنگی های فرهنگی وزارت امور خارجه


▫️کتب و مقالات:

عمده‌ی آثار و پژوهش‌های وی در دو حوزه مطالعات جهان عرب و مسیحیت به رشته تحریر درآمده است. مهم‌ترین این آثار عبارتند از:

• ژئوپلتیک خلیج فارس عربستان و شیخ نشین‌ها، انتشارات اطلاعات، تهران 1395. پایان نامه دکتری نویسنده در دانشگاه پیزای ایتالیا که در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۱ تدوین شده است، 

• از شمال آفریقا تا واتیکان؛ خاطرات دوران سفارت محمد مسجدجامعی، اداره نشر وزارت امور خارجه، تهران 1394.

• نگرشی به مسائل کشورهای جهان؛ سوریه، لیبی و الجزایر، موسسه بین المللی کتاب، تهران 1367.

• مسیحیت معاصر؛ جریان ها، هدف ها

• مسیحیت؛ جریان ها، هدف ها

• اسلام، مسیحیت و تمدن نوین

• چپگرایی و راستگرایی اعراب و آینده آن

• وهابیت از آغاز تا کنون

دکتر سید مهدی علی‌زاده موسوی

دکتر سید مهدی علی‌زاده موسوی

متولد 1349.


▫️تحصیلات حوزوی:


- شرکت در دروس خارج فقه و اصول آیات عظام وحید خراسانی و مرحوم میرزا جواد آقا تبریزی و مرحوم صالحی مازندرانی در دهه 70.

- سطح سه کلام مقارن با پایان نامهٔ گرایشات کلامی مکتب دیوبند.

- سطح چهار کلام با پایان نامه اندیشه کلامی سیاسی ابوالاعلی مودودی.


▫️تحصیلات دانشگاهی:


- کارشناسی زبان انگلیسی.

- کارشناسی ارشد علوم سیاسی با گرایش مسائل ایران.

- دکتری علوم سیاسی با گرایش اندیشه سیاسی.


▫️سوابق علمی:


- عضو هیأت علمی پژوهشکده حج و زیارت.

- تدریس در در مراکز علمی حوزوی: موسسه کلام، بنیاد امامت و موسسه مذاهب اسلامی.

- تدریس در مراکز دانشگاهی: دانشگاه تهران، شهید بهشتی، علم وصنعت و دانشگاه ادیان.


▫️سوابق اجرایی:


- رییس پژوهشکده حج و زیارت از سال 91 تا کنون.


▫️کتب و مقالات:


-عمده‌ی آثار و پژوهش‌های وی در دو حوزه کلام مقارن با تأکید بر نقد عقاید وهابیت و جریان‌های معاصر آن و علوم سیاسی با تأکید بر مسائل جهان اسلام از قبیل اسلام هراسی، بنیادگرایی، اسلام سیاسی، ریشه‌های همگرایی و واگرایی به رشته تحریر درآمده است. مهم‌ترین این آثار عبارتند از:


کتاب‌ها

- تبارشناسی سلفی گری و وهابیت.

- مبانی اعتقادی سلفی گری و وهابیت.

- مبانی اعتقادی وهابیت در بوته نقد.

- از اوج تا فرود (نگاهی به جامعه اسلامی در عصر اموی).

- مکتب دیوبند و جنبش جماعت تبلیغ.

- نظام سیاسی در اندیشه سید ابوالاعلی مودودی.

- بررسی تطبیقی ایمان و کفر از منظر مذاهب اسلامی و وهابیت.

- مسلمانان اروپا و آمریکا.

- ریشه یابی و بازخوانی تحولات معاصر افغانستان.


مقالات

- The Nature and Reasons of ISIS

- جریان شناسی سلفی گری

- بررسی تأثیرات سلفی گری تکفیری بر بیداری اسلامی

- ارزیابی وضعیت سلفیه بر اساس مکعب بحران

 و مقالات متعدد دیگر در حوزه مبانی نظری و اندیشه‌های اعتقادی وهابیت

دکتر سید حسن هاشمی

دکتر سید حسن هاشمی

متولد 1349


▫️تحصیلات حوزوی:


- شرکت در درس خارج فقه آیه الله تبریزی (ره)، درس خارج اصول وحید خراسانی (دام عزه)

- درس تفسیر آیه الله جوادی آملی (دام عزه) و دروس علوم قرآنی آیه الله معرفت (ره)

- سطح سه علوم قرآنی و تفسیر با موضوع پایان نامه «عوامل اضطراب و آرامش روانی از دیدگاه قرآن»


▫️تحصیلات دانشگاهی:


- کارشناسی ادبیات عرب از دانشگاه اصفهان

- دکتری شیعه شناسی گرایش کلام با موضوع پایان نامه «بررسی تحلیلی مبانی قرآن گرایان شیعه در نقد حدیث»


▫️سوابق اجرایی:


- مدیریت گروه قرآن و حدیث مرکز ملی پاسخگویی

- مدیریت گروه پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی


▫️سوابق پژوهشی – آموزشی:


- تدوین و تألیف کتاب در دو حوزه تفسیر و کلام اسلامی با عناوین زیر:

•این گونه بپرسیم

•قالب‌های عرضه تفسیر

•بر کرانه آرامش

•پرسش‌های برگزیده


تدریس:

• کارگاه‌های جریان شناسی شبهات دینی، آسیب شناسی پاسخگویی به سؤالات دینی، روش شناسی پاسخگویی و مناظرات دینی، تاکتیک‌های طراحان شبهات

دکتر محمدصفر جبرئیلی

دکتر محمدصفر جبرئیلی

متولد ۱۳۴۶ در کردستان


▫️تحصیلات حوزوی:


- شرکت در دروس خارج فقه و اصول آیت آلله شبیری زنجانی و آیت الله سبحانی و بهره مندی از درس کلام اسلامی آیت الله سبحانی و حجت الاسلام والمسلمین ربانی گلپایگانی و فلسفه اسلامی آیت الله فیاضی.

- سطح چهار کلام با تدوین رساله با عنوان «تطور آراء کلامی شیعه از غیبت تا قرن هفتم»


▫️سوابق علمی:


- عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

- تدریس در سطح 3 و 4 مراکز در مؤسسه تخصصی کلام امام صادق (علیه السلام) و مرکز تخصصی فلسفه، و فرق و مذاهب.

- تدریس در دانشگاه تهران در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد.


▫️سوابق پژوهشی:


- عمدهٔ آثار و پژوهش‌های وی در دو حوزه موضوعات کلامی و تاریخ کلام اسلامی به رشته تحریر درآمده است. مهم‌ترین این آثار عبارتند از:

کتاب‌ها:

•مسأله شرور و راز تفاوت‌ها

•سیر تطور کلام شیعه؛ دفتر دوم: عصر غیبت تا خواجه نصیر طوسی

•سیری در تفکر کلامی معاصر


- مقالات:

•ساختار کلام شیعی

•کلام اسلامی در گذر تاریخ؛ نگاهی گذرا به جریان‌های کلام اسلامی

•مدارس کلامی شیعه امامی

•برهان فرجه

دکتر اکبر اقوام کرباسی

دکتر اکبر اقوام کرباسی

سوابق تحصیلی

1. حوزوی

- پس از به پایان رساندن دورۀ سطح در حوزه علمیه مشهد، در سال 82 به حوزه علمیه قم منتقل شد و در دروس خارج اصول آیت الله لاریجانی و فقه آیت الله مددی حضور بهم رساندند. 

آموزش‌ها و مطالعات غیر رسمی در حوزۀ کلام و فلسفه به شرح زیر می باشد:

فلسفه‌های مضاف (دین، اخلاق، معرفت، منطق)، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، طی سال‌های 75 تا78

- کلام جدید، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، طی سال‌های 75 تا78

- فلسفه اسلامی[ مشاء، اشراق و متعالیه]، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، طی سال‌های 75 تا78

- عرفان اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، طی سال‌های 75 تا78

- فلسفه غرب[ از آغاز تا فلسفه‌های معاصر]، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان ،طی سال‌های 75 تا78

- فلسفه غرب[ از آغاز تا فلسفه‌های معاصر]، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، طی سال‌های 75 تا78

- منطق جدید، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، طی سال‌های 75 تا78

- کلام [ اشاعره، معتزله، امامیه و اهل ‌حدیث]، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، طی سال‌های 75 تا78

- حکمت متعالیه( اسفار، ج1)، حوزه علمیه خراسان، از سال 77 تا 78

- دین‌پژوهی[کارگاه]، دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، از سال 79 تا 81

- تاریخ کلام امامیه، موسسه مطالعات تاریخ اندیشه شیعه، از سال 86 تا 90

2. دانشگاهی

 - کارشناسی ارشد، مدرسی الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام، 85-87،

 - دکتری،مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان

نمایه‌ای از سوابق پژوهشی ایشان به شرح زیر می باشد:

سوابق پژوهشی

1. اندیشه‌های کلامی مؤمن‌الطاق، کتاب، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ، چاپ شده

2. میراث  اعتقادی مؤمن‌الطاق، کتاب، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ، در دست ارزیابی

3. مؤمن‌الطاق و روش کلامی او، مقاله علمی پژوهشی، کلام اسلامی، چاپ شده، شماره85

4. مرجئه شیعه، مقاله علمی پژوهشی، مجله نقد و نظر، چاپ شده. شماره 67

5. امامیه پژوهی در منابع فرقه نگاری اهل سنت، مقاله علمی پژوهشی، تحقیقات کلامی، چاپ شده، شماره 1

6. مدرسه کلامی کوفه، مقاله علمی پژوهشی، مجله نقد و نظر، چاپ شده. شماره 65

7. ایده بلاکیف در کشاکش دو رویکرد وجودی و مفهومی، مقاله علمی پژوهشی، جاویدان خرد، چاپ شده، شماره 20

8. منزلت وجودشناختی عقل از نگاه معتزله، مقاله علمی پژوهشی، مطالعات هستی‌شناختی، در دست ارزیابی

9. تاثرات غزالی از فلاسفه در اعتقاد به تجرد روح، مقاله علمی پژوهشی، تاملات فلسفی، پذیرفته شده

10. نظریه‌پردازی متن اندیش در مدرسه کلامی کوفه، مقاله علمی پژوهشی، مجله نقد و نظر، در دست ارزیابی

11. سلفیه جهادی؛ دستاورد نظریه سیاسی سید قطب، مقاله علمی پژوهشی، سیاست متعالیه، پذیرفته شده


سوابق آموزشی

1. دانشگاه اصفهان، (کارشناسی) اندیشه‌اسلامی 1 و 2، 86-87

2. دانشگاه اصفهان، (کارشناسی) کلام 1 و 2، 87- 89

3. دانشگاه اصفهان، (کارشناسی) تاریخ کلام، 89- 90

4. دانشکده علوم حدیث اصفهان، (ارشد) تاریخ کلام امامیه، 89- 90

5. مدرسه علمیه بانو مجتهده امین، (سطح 2) کلام و اعتقادات، 87- 89

6. مدرسه علمیه معصومیه، (سطح 3) تاریخ کلام امامیه + فرق و مذاهب کلامی، 90

7. دانشکده علوم حدیث اصفهان، (ارشد) تاریخ کلام امامیه، 90- 91

8. دانشگاه ادیان و مذاهب، (ارشد) فرق و مذاهب، 90- 92

9. دانشگاه قرآن و حدیث، (ارشد) تاریخ کلام امامیه، 90- 93

10. دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران، (ارشد/کارشناسی) کلام شیعه، 91- 93